Tarokk Kupa
Versenyszabályzat

Bevezetés

A kupákon bárki részt vehet akkor is, ha nem tagja egyesületnek.

E szabályzat célja, hogy a kupákon résztvevő, egymás játékát nem ismerő versenyzőknek olyan játék keretet nyújtson, amelynek figyelembe-vételével a bemondások mindenki számára ugyanazt jelentik és így remélhetőleg a játszmák eredményesebbek és vitamentesebbek lesznek. Olyan vezérfonalnak szánjuk e meghatározásokat, amelyek mentén a versenyzők és a zsűri is könnyebben eligazodhat.

Távolabbi célja a szabályzatnak az is, hogy az egyesület tagjainak játéka egységesebbé váljon, bár hangsúlyozzuk, hogy e szabályzat csupán a

versenyeken kötelező.

A szabályzatban az illusztrált tarokknak olyan elemeire adunk meghatározásokat, amelyeket általában többféleképpen játszanak, tehát a legalapvetőbb szabályokat e gyűjtemény nem tartalmazza.

Szeretnénk elkerülni a túlszabályozást. Egyrészt mert az soha sem jó megoldás, másrészt a tarokk játékossága elveszne. Reményeink szerint e szabályok betartásával is élvezetes versenyeket játszunk majd.

1§ A bemondások

1., Tarokkszám jelentés (8 tarokk 1 pont, 9 tarokk 2 pont)

2., Tulétroá (2 pont, csendben 1 pont)

3., Négykirály (2 pont, csendben 1 pont)

4., Duplajáték ( a játék négyszerese, csendben kétszerese)

5., XXI fogás ( 84 pont, csendben 42 pont)

6., Volát ( a játék hatszorosa, csendben háromszorosa)

7., Centrum (10 pont)

8., Kismadár (10 pont)

9., Nagymadár (10 pont)

10., Pagát ultimó (10 pont, csendben 5 pont)

11., Király ultimó (15 pont)

12., Sas ultimó (10 pont, csendben 5 pont)

14., Pagát uhu (15 pont)

15., Király uhu (20 pont)

16., Sas uhu (15 pont)

1., Tarokkszám:

Kötelező mondani pagát, sas ultimó és uhu bemondásánál, annak aki az ultit, uhut játssza és annak aki kontrázza azokat. A párok kiderülése előtt a tarokkszám bemondása az előtte megszólalónak szól. Király ulti és uhu mondása és kontrázása esetén nem kötelező.

2., Tulétroá:

Első körben mondva felvevőként és kontrázó ellenjátékosként is mindkét nagy honőrt és minimum 5 tarokkot jelent. A minimum 5 tarokk az illusztrált bemondások és az ultimók vállalhatósága miatt fontos.

Első körben invites, vagy engedett játék esetén a felvevő egy nagy hönőrre is tulétroát mond, ha van 5 tarokkja. Engedett, vagy invites játékban ha a felvevő nem mond tulétroát, a párja csak akkor mondhatja, ha a hiányzó két honőr a kezében van.

Első körben párként egy nagy hönőrt és minimum 5 tarokkot jelent. Az 5 tarokk alól mentesít, ha a pár tarokkszámot, vagy "tarokk fekszik"-et mondott.

Akkor is lehet tulétroát mondani, ha nincs sem nagy hönőr, sem 5 tarokk, de a pár önállóan (biztatás nélkül) centrumot, kismadarat vagy nagymadarat mondott. Ekkor a tulétroá mondással pusztán azt jelezzük, hogy mi vagyunk a pár, biztatást nem jelent.

Második körben mondva egy nagy honőrt jelent.

3., Négy király:

Első körben felvevő játékos párjaként tulétroá mondás után a négy király mondás a nem ismert legnagyobb lapot jelenti (pl: XX-as hívás esetén a XIX-est, XIX-es hívás esetén a XVIII-ast, invites játék esetén a XX-ast, stb) és minimum 5 tarokkot. A négy király mondás szabályai ajánlások, eltérés esetén nem számít renonsznak.

6., Volát:

Volátot annak a játékosnak ajánlatos mondani, akinek csak királyos színe van, vagy a párja 8 tarokkot mondott és tarokkot fektetett, vagy 9 tarokkot mondott. Természetesen ha az egyéb feltételek fennállnak.

2§ A licitálás

Illusztrált tarokkban a gyenge pagátos vagy ne licitáljon, vagy tegyen meg mindent, hogy felvevő legyen. A gyenge pagátos így vagy szétválasztja a két nagy honőrt, és a XXI fogásnak nagyobb esélye lesz, vagy megakadályozza hogy ellene a két nagy honőr nagyot játsszon illusztrált mondásokkal, mert a XX-as neki segít.

A licitálás során elsőként megszólaló játékosnak biztosítani kell azt a jogát, hogy felvevő lehessen.

Az egyszerű licit:

Ha ketten licitálnak az első megszólaló mindig visszaveheti a licitet.

Ha hárman licitálnak, a licitet nyitó játékosnak midig lehetősége van a licitet visszavenni. Például A játékos: három, B játékos: kettő, C játékos: egy, D játékos: passz. A: tartom, B: szóló, C: köteles passzolni, hogy A visszavehesse a licitet, de ha A passzol, akkor az utána következő (B) játékos a felvevő.

Az egyedül licitáló annyi lapot vesz a talonból amennyit akar (3,2,1,0), ezzel emelheti a játék értékét, ez nem számít invitnek.

Az invites licit

A XX-as tarokkra és egy nagy hönőrre engedni a játékot csak akkor lehet, ha az engedőnek legalább 5 tarokkja van.

Invitálni csak nagy honőrre és legalább 5 tarokkra lehet. Az illusztrált bemondások vállalhatósága érdekében elegendő az 5 tarokk is, az azonban kötelező, tehát a XXI-es sem adhat menekülésből invitet kevesebb tarokkra. Amennyiben a licitálást nem az invitáló nyeri, nem hagyják rá, a fogadó-felvevő köteles az invitest meghívni.

A pagátra invitet adni nem lehet.

Lehet invittel kezdeni, és lehet hárommal kezdeni, és amikor kiderültek a licitálók akkor invitálni.

Az invit fogadása: Viszontinvit nincs, tehát lehet az invitet akár tartommal, akár ugrással fogadni.

Szóló invit mindig a XVIII-ra szól, egyébként 1 ugrás XIX invit, 2 ugrás XVIII invit.

Elsőre szólót mondani a bedobhatóság érdekében szóló Pagát, vagy XXI esetén célszerű mondani, ez nem számít invitnek.

3§ A skartolás

Illusztrált tarokkban a XX-as és az invitáló tarokkot skartolni nem lehet. Tarokk skartolás esetén, a skartoló a bemondások megkezdése előtt köteles azt bemondani. Lapot bedobni csak skartolás előtt, a következő esetekben lehet:

A skartot minden esetben az osztó felügyeli, játék végén kiderülő hibás tarokkszámú skart, vagy 5 játékos esetén be nem mondott tarokk skart, illetve hibás lap a skartban az osztó játékos renossza.

4§ A bemondások és a játék emelése

1., Az emelés legfeljebb mordkontráig mehet, tehát kontra, rekontra, szubkontra, mordkontra. Ajánlás, aki rekontrázott, az ne mordkontrázzon.

2., Volát után nem lehet tulétroát, négy királyt, duplajátékot mondani.

3., A bemondott ultimót nem lehet emelni uhura.

4., Lehet egyszerre duplát és volátot is mondani.

5§ A lejátszás

Minden partit le kell játszani, akkor is, ha hármas és mindhárom honőr a felvevő pár kezében van.

6§ A játék

A játékot a felvevő pár akkor nyeri, ha az ütéseinek pont értéke minimum 48. A játékot az ellenpár függetlenül attól, hogy kontrázott-e vagy sem- akkor nyeri, ha az ütéseinek pontértéke 47.

7§ A renonsz

1. Hibás licitálás esetén, ha a hiba még a játék megkezdése előtt kiderül, akkor be kell dobni a lapokat és újra kell osztani. Ha licitálási hiba a játék közben derül ki, akkor számít renonsznak, ha az asztalnál bármelyik játékos kéri.

2. Hibás játék ( rossz lap tétele, visszavétele, stb. ) akkor számít renonsznak, ha az asztalnál bármelyik játékos kéri.

3. A renonsszoló játékos 3*16 = 48 pontot veszít. Amennyiben a bemondások értéke több volt, akkor a bemondott pontokkal azonos pontot veszít.

EREDMÉNYES JÁTÉKOT
JÓ SZÓRAKOZÁST !